Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

BuurtBezems Vlaardingen

Samen zwerfvuil opruimen is gezellig en geeft veel voldoening. Zeker in je eigen wijk!

Een BuurtBezem is een burgerinitiatief. Iedere BuurtBezem bestaat uit een groepje betrokken buurtbewoners die het zwerfvuil in hun wijk met regelmaat opruimen.

Vlaardingen telt op dit moment zeven BuurtBezems en er komen er steeds meer bij!

Hieronder vind je informatie over de huidige BuurtBezems in Vlaardingen.

Is er geen BuurtBezem in jouw wijk en wil je er zelf één starten? De opbouwwerkers van Minters helpen je gratis met het opstarten en promoten!

Voordat het opruimen begint, drinken de deelnemers een kopje koffie met elkaar (vaak met iets lekkers). Na afloop wordt er vaak nog gezellig nagekletst. Een BuurtBezem is dus ook een heel sociaal initiatief!

Onderstaande informatie wordt zo snel mogelijk aangevuld. Er zijn nog veel meer BuurtBezems!

BuurtBezem Centrum

Elke tweede zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur.
Verzamelplaats: Broekweg 76
Facebookgroep:
Buurtbezem Vlaardingen Centrum

BuurtBezem Nieuw Ambacht

Elke derde zaterdag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur.
Verzamelplaats: Lyceumlaan 14

Contactpersonen:
Aimee Verkade
abverkade@hotmail.com

Marja van den Broek
leeuwenbroek@kpnmail.nl

BuurtBezem Ambacht

Elke tweede zaterdag van de maand.


Contactpersoon: Focco van der Waal
Facebookgroep: Buurtbezem Vlaardingen Ambacht

BuurtBezem Holy-Zuid

Verzamelplaats: Stadhouderslaan 9 – Garagebox kant Dillenburgsingel

Contactpersoon: Bart Kneppers
bartkneppers@yahoo.com

Advertentie