Ontwerp een vergelijkbare site met WordPress.com
Aan de slag

Ophaaldienst

Op VLD CLEANUP DAY gooien we het ingezamelde zwerfvuil níét in de containers. Het wordt ’s middags opgehaald door vrijwilligers met elektrisch transport.

De vrijwilligers halen het op met elektrisch transport en brengen het naar een grote container, waarna Irado het zal wegen zodat we precies weten hoeveel zwerfvuil we met elkaar hebben opgehaald.

Tot nu toe weten we het zwerfvuilrecord al vier edities te verbreken!

Dennis Vermaas heeft een zeer groen hart en sponsort vanuit zijn hoveniersbedrijf VermiService elk jaar de elektrische ophaaldienst.

De vrijwilligers deponeren het zwerfvuil in de grote verzamelcontainer op het terrein van Houdijk Holland. Dit bedrijf sponsort elk jaar de locatie voor de container!

Advertentie